Složení výboru


Starosta sboru: Martin Svoboda

Náměstek starosty sboru: Jaroslav Jarabica st.

Velitel: Roman Jarabica

Jednatelka: Pavla Procházková

Hospodář: Věra Křížová

Vedoucí mládeže: Tomáš Schun

Referentka žen: Martina Budajová

Kronikář: Petr Nutil

Člen výboru: Václav Doha

end