Historie

Fungující požární sbor ve městě Stříbře funguje od roku 1945. Historie však
sahá ještě o dvě století dříve, do roku 1780, kdy město pod vedením tehdejšího
purkmistra rozhodlo o založení požárního sboru. Byla nakoupena výstroj a výzbroj
pro členy, kteří se scházeli v hasičské zbrojnici, která byla tehdy postavena u
místního rybníka.

Prvním velitelem hasičů se stal Tadeáš Lorenc, okresní soudce, který
vypracoval stanovy, které byly okresním hejtmanstvím 10. Října 1872 ve Stříbře
schváleny. V čele hasičského sboru po jeho úředním založení se stal hejtman a tři
rotomistři. Hlavní jádro hasičského sboru vytvořil zachraňovací sbor, kterému náležel
boj proti ohni. Další částí byl pomocný sbor, který tvořili další muži, kteří organizovali
pomocnou službu z řad obyvatelstva, které se muselo povinně zapojit do
zachraňovacích prací.

Roku 1878 byl založen okresní svaz hasičství. Stoupající kapitálové fondy
umožnily založit fond výzbroje. Když se oslavilo patnáctileté výročí založení sboru,
obdržel hasičský sbor svůj vlastní první prapor. Prapor byl v barvě bílo-červené.

Na okrese Stříbro stoupl stav hasičských sborů na 55. Když oslavil hasičský
sbor města Stříbra své 25. Výročí založení, rozhodlo se k rozdělení hasičských svazů
na svazy soudních okresů Stříbro, Touškov, Stod a Dobřany. Od roku 1889 byla
zřízena stálá hasičská hlídka na městské věži. Toto se ovšem zanedlouho zrušilo a
bylo zavedeno nové opatření. Smluvily se signály vyhlášení požáru a to: 1.
Vyvěšením červeného praporu, to znamenalo, že požární nebezpečí stále trvá. 2.
Bylo zvoněno na velký zvon tzv. Sedlák a za 3. Vyvěsil věžný červenou lucernu na
znamení trvajícího požáru.

První krok ke zlepšení požární techniky byl v roce 1902, kdy byla zakoupena
první hasičská stříkačka za 3 100 korun.

10. října 1938 došlo k okupaci města Stříbra německým vojskem a při tom se
zjistilo, že prakticky celý hasičský sbor SA, to byla zavedená vojenská disciplína.
Okresní svazy byly Němci rozpuštěny. Hasičské sbory byly nasazeny při
velkopožárních-letechých náletech v Dobřanech, Holyšově, Stodě a Krásném údolí.

Dlouholetá tradice hasičského sboru se ve Stříbře udržuje již po staletí.
Jednotky vyjíždějí každoročně k několika požárům a ke všem mimořádným situacím,
kde je jich potřeba.


Poskytnuto ze sbírek Městského muzea ve Stříbře


end